ଆଜି ଆମକୁ ଡାକ!

ଗୁସେଟ୍ସ ସହିତ ଗଡ଼ |

  • High Quality Sterilization Rolls With Gusset

    ଗୁସେଟ୍ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ରୋଲ୍ |

    ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ଗୁସେଟ୍ ରିଲ୍ ଥଳି, ଏକକ ବ୍ୟବହାର |ଏକ ଡିଭାଇସ୍, ସାଧାରଣତ a ଏକ ପେପର ସିଟ୍, ଏନଭଲପ୍, ବ୍ୟାଗ୍, ରାପ୍ କିମ୍ବା ସମାନ ଆକାରରେ, ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ |ଆବଦ୍ଧ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ନିରାକରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡିଭାଇସର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେଲଫ ତାରିଖ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭାଇସର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି |ଏହା ଏକ-ବ୍ୟବହାର ଉପକରଣ |